Ósmoklasisto!

Jeśli chcesz zostać uczniem w naszej szkole branżowej, musisz podpisać z pracodawcą umowę o praktyczną naukę zawodu.

Żeby znaleźć pracodawcę, który spełnia odpowiednie kryteria, skontaktuj się z:

- Cechem Rzemiosł Różnych w Złotoryi, Aleja Miła 18,
- Kierownikiem Szkolenia Praktycznego w naszej szkole.

W załączniku znajdziesz dane pracodawców, którzy zatrudniają pracowników młodocianych.*

Szkoła nie posiada pełnych informacji, którzy pracodawcy w roku szkolnym 2024/2025 będą przyjmować uczniów na praktyczną naukę zawodu.Pracodawcy