Historia Szkoły

W 1947 roku Zespół Szkół Zawodowych rozpoczął swoją działalność jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, która działała do 1955 roku i zmieniała kolejno swoje nazwy na:

  • Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa
  • Państwowa Zasadnicza Szkoła
  • Zawodowa Zasadnicza Szkoła Drzewna 

funkcjonowała przy ulicy M. Konopnickiej.

Kształciła ona w takich zawodach jak:

Stolarz

Ślusarz

Elektryk

Krawiec

Przy szkole działał chór, Szkolny Klub Sportowy "Zryw" oraz drużyna harcerska. Skromna i słaba baza lokalowa oraz możliwość utworzenia pełnej szkoły średniej z maturą, spowodowały likiwdację szkoły w 1955 roku, po ośmiu latach jej działalności. W latach 1964-73 działała Zasadnicza Szkoła Górnicza Zakładów Górniczych "LENA". Zajęcia odbywały się w budynku LO, a od 1965 roku w budynku przy ulicy M. Konopnickiej 21. Szkoła przygotowywała pracowników dla potrzeb kopalń miedzi ZG i kształciła w zawodach:

GÓRNIK PODZIEMNEJ KOPALNI MD

ELEKTROMONTER GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

W pierwszym roku istnienia, szkoła miała poważne problemy z prowadzeniem nauki zawodu. W ZG "LENA" nie było odpowiednio zorganizowanych warsztatów szkoleniowych. W późniejszym czasie powstają one na wysokim poziomie merytorycznym. Zbudowano również na dole kopalni sztolnię i pole szkoleniowe. Prężnie w szkole działa szkolny klub sportowy, kółko muzyczne i fotograficzne.

W roku szkolnym 1969/70 szkoła otrzymuje sztandar, którego fundatorem jest ZG "LENA".

W latach 1965-69 rozpoczyna działalność Zasadnicza Szkoła Rolnicza, która mieściła się w budynku szkoły SP nr 2 i LO kształciła w zawodzie ogólnorolnym. Była cząstką rozbudowanego silniej szkolnictwa rolniczego w Chojnowie. W latach 1965-70 działa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Gastronomiczna, która mieściła się w budynku SP nr 3 przy ulicy Wilczej.

Początkowo w skład szkoły wchodzą dwa oddziały z:

79 UCZNIÓW oraz 3 NAUCZYCIELI

Szkoła kształciła w następujących zawodach:

Kucharz

Sprzedawca

Kelner

Elektromechanik

 W latach 1959-70 działała Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 213. W pierwszym roku istnienia szkoła nosiła nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jaworze filia w Złotoryi.

W 1963 roku otrzymuje nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących (dokształcająca) nr 213 w Złotoryi. Początkowo szkoła wynajmowała dwie izby lekcyjne w LO przy ulicy. Kolejowej 14. Nauka odbywała się w godzinach popołudniowych i wieczornych.

W 1965 roku decyzją władz powiatowych szkoła otrzymała budynek przy ulicy Szkolnej 2 z czterema izbami lekcyjnymi oraz placem rekreacyjnym o powierzchni 200 m2.

Od 1970 roku istnieje

Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego

,która powstała w wyniku połączenia w 1970 roku dwóch szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 213 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Gastronomicznej. Jesienią 1965 roku we Wrocławiu podjęto decyzję o budowie obiektów: szkoły, warsztatów szkolnych i internatu. Duże poparcie w sprawie budowy tych obiektów było ze strony wojewody wrocławskiego.

Wiosną następnego roku rozpoczęto wykopy, a 6.11.1966 roku dokonano wmurowania aktu elekcyjnego pod budowę szkoły.

15.09.1970 roku dyrekcja szkoły dokonała odbioru od wykonawcy budynku szkolnego wraz z salą gimnastyczną.W lutym 1970 roku dyrekcja szkoły przejmuje budynek administracyjny i warsztaty szkolne. W latach 1972/73 wyposażono główne hale produkcyjne i boczne pomieszczenia w tokarki, frezery, stoły ślusarskie, narzędzia itp. W latach 1974-82 szkoła buduje dużą salę gimnastyczną, boisko asfaltowe i dom nauczyciela. W 1976 roku przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości w liceum zawodowym o specjalności - obróbka skrawanie. W czerwcu 1982 roku za zgodą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Legnicy został przeprowadzony pierwszy nabór do 5-letniego Technikum Mechanicznego na podbudowie VIII-klasowej szkoły podstawowej o specjalności obróbka skrawaniem, a 1 września 1989 roku rozpoczyna naukę klasa pierwsza 4-letniego Liceum Ekonomicznego na podbudowie VIII-klasowej szkoły podstawowej o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych i trzyletniego Liceum Ekonomicznego dla Dorosłych, na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od 1990 roku intensywnie rozwija się Liceum Ekonomiczne. Z jednociągowego liceum zrobiono duże, modne w środowisku liceum o czterech klasach maturalnych. W szkole zasadniczej zrezygnowano z kształcenia tokarzy, a Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem przeprofilowano na budowę nowszej. Utworzono od podstaw dwa licea zawodowe: mechanik zaprawy maszyn i pracownik administracyjno-biurowy. W 1996 roku utworzono Liceum Handlowe (obecnie Technikum Handlowe) oraz w 2000 roku Liceum Wojskowe.