Dyrekcja szkoły

DYREKTOR

mgr Zbigniew Mularczyk

 

WICEDYREKTOR

mgr Małgorzata Miara-Stępień

 

WICEDYREKTOR

mgr inż Katarzyna Jagucak