W dniu 29 maja 2024r. klasa 2 Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowo-policyjnym zapoznała się ze specyfiką obsługi i strzelania z broni pneumatycznej. Prawie 4 godzinne zajęcia miały miejsce na obiekcie Klubu Strzeleckiego AGAT Złotoryja. Po instruktażu odnośnie bezpieczeństwa na strzelnicy, przyszła kolej na naukę przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej i w końcu oddać pierwsze strzały. Uczestnicy zajęć podeszli bardzo entuzjastycznie do szkolenia, wszystkie polecenia instruktora wykonywali bardzo sumiennie i dokładnie. Zostało to docenione przez prowadzącego zajęcia. Za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zajęć odpowiadali: Krystian Kusiak oraz Marcin Woźniak.