W dniu  27 lutego 2024r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość udziału w zajęciach  informacyjno-promocyjnych w formie Lekcji Europejskich. Dla wybranych klas szkoły przeprowadzili je przedstawiciele ( PIFE ) Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W/w zajęcia miały na celu pogłębienie wiedzy o istocie i idei  Unii Europejskiej, przybliżenia kompetencji Parlamentu Europejskiego oraz jego wpływu na wybrane aspekty życia obywateli Unii Europejskiej i innych państw świata. Uczniowie poznali między innymi możliwości wsparcia osób młodych w zakresie dalszego kształcenia, uczestnictwa w programach edukacyjnych, kursach  językowych  oraz  pozyskiwania dotacji europejskich. Przedstawiciele PIFE wskazali zakres swoich usług,  obszary i formy w/w wsparcia. Lekcje Europejskie  cieszyły się dużym zainteresowaniem, a najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni. Klasy biorące udział w zajęciach to: 1 te, 1 tl i 1 b.

Razem w projekcie udział wzięło 68 uczniów. Zajęcia będą nadal kontynuowane w pozostałych klasach pierwszych w miesiącach: marcu i kwietniu.

Organizator: Pedagog szkolny – Anna Prokop