W zimny piątkowy poranek klasa 2 LOp wraz z opiekunami (Krystian Kusiak, Marcin Woźniak) rozpoczęli zajęcia na Jednostce Poszukiwawczo Ratowniczej Baza Lotnicza Stanisławów. Pierwszym etapem szkolenia były zajęcia z ”bronioznawstwa”. Uczniowie przygotowując się do strzelania szkolnego nr 1 zapoznali się z budową karabinka kbkAK 47 ms oraz rodzajem i budową nabojów. Po tym etapie szkolenia przystąpiono do najważniejszej części zajęć. Prowadzący strzelanie przypomniał zasady bezpieczeństwa na strzelnicy rozpoczęło się jakże wyczekiwane pierwsze strzelanie. Każdy z uczestników oddał 3 strzały próbne, a następnie 5 ocenianych.  Najcelniej strzelali: Dominik Kowalik, Damian Jaszczyński oraz Oliwier Zapłata – gratulacje!

Były to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie takie zajęcia.