W drugim semestrze Roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach  informacyjno-promocyjnych w formie Lekcji Europejskich. W projekcie wzięli udział uczniowie szkół: Liceum, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.  Lekcje Europejskie przeprowadzili przedstawiciele ( PIFE ) Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W/w zajęcia miały na celu pogłębienie wiedzy o istocie i idei  Unii Europejskiej, przybliżenia kompetencji Parlamentu Europejskiego oraz jego wpływu na wybrane aspekty życia obywateli Unii Europejskiej i innych państw świata. Uczniowie poznali między innymi:  możliwości wsparcia osób młodych w zakresie dalszego kształcenia, uczestnictwa w programach edukacyjnych, kursach  językowych  oraz  pozyskiwania dotacji europejskich. Przedstawiciele PIFE wskazali zakres swoich usług,  obszary i formy w/w wsparcia w specjalnie przygotowanej dla uczniów naszej szkoły prezentacji multimedialnej. Lekcje Europejskie  cieszyły się dużym zainteresowaniem, a najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni.

Klasy biorące udział w zajęciach to: 1 te, 1 tl , 1 b (27 luty), 1 a, 1 tmh, 1 d (6 marca), 1 c,

1 lpr, 1 lo (4 kwietnia).   

 

Organizator: Pedagog szkolny – Anna Prokop