W miesiącu listopadzie realizowano w naszej szkole zajęcia pn. ,, Chłopska Szkoła biznesu.” Przy współpracy i z udziałem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Legnicy.
W/w projekt miał miejsce w miesiącu listopadzie. Brali w nim udział nie tylko uczniowie poszczególnych klas, ale też Goście z Hiszpanii. Wszyscy uczestnicy mogli kształtować i doskonalić umiejętności z dziedziny przedsiębiorczości i ekonomii. Uczniowie integrowali się poprzez współpracę w grupie oraz mieli możliwość wykazania się w przedsiębiorczej samodzielności w działaniu. W zajęciach brały udział następujące klasy: 09.11. - kl. 2 bp i Goście, 16.11. - kl. 4 TEL i 1 thl, 28.11. – kl. 4 tmp i 3 tip, 29.11. – kl. 3 ap i 3 tlp. Razem w projekcie wzięło udział 150 uczniów. Kilka informacji nt. projektu: ,, Chłopska Szkoła biznesu ” jest planszową grą ekonomiczną. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Poprzez prostą symulację mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena , koszty produkcji, negocjacje handlowe itp. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku.
Zalety gry:
- jest użytecznym narzędziem do wprowadzenia podstawowych pojęć ekonomicznych,
- pozwala na uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów,
- stanowi świetne narzędzie do integracji grupy,
- kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród graczy,
- kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy,
- uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych , samodzielności w działaniu,
- fabuła gry może być impulsem do zainteresowania graczy lokalna historią.
Koordynator: Pedagog szkolny Anna Prokop.