Początek marca grupa 50 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych spędziła w Niemczech, uczestnicząc w projekcie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!” Tematem wiodącym projektu jest orientacja zawodowa, w tym wzmocnienie kompetencji społecznych, międzykulturowych, językowych, komunikacyjnych i technicznych oraz umiejętności pracy w zespołach wielojęzycznych, wspieranie kompetencji indywidualnych, np. wiary we własne siły, inicjatywy, odporności psychicznej, elastyczności, zdolności do refleksji, umiejętności reagowania na krytykę             i samodyscypliny oraz edukacja obywatelsko-pracownicza, np. zagadnienia etyczne, równowaga między pracą a życiem osobistym.

W czasie polsko-niemieckich spotkań uczniowie mieli okazję zdobyć często pierwsze międzynarodowe doświadczenia, współpracować w międzynarodowych zespołach oraz uczestniczyć w zajęciach o tematyce zawodowej. W czasie spotkań młodzieży wykorzystane były metody wspierające teambuilding oraz rozwój osobisty. Poza licznymi warsztatami uczniowie wzięli udział w całodniowej wycieczce do Berlina, który zachwycił wszystkich. Uczestnicy poznali najważniejsze zabytki, jak: Brama Brandenburska, Reichstag, Katedra Berlińska. Doświadczyli chwili zadumy przy Neue Wache, czyli pomniku upamiętniającym ofiary wojny, oraz przy Pomniku Pomordowanych Żydów Europy ( Holocaust-Mahnmal), składającym się z 2711. bloków (po jednym na każdą stronę Talmudu). Zwiedzili w nim również podziemne muzeum, w którym olbrzymie wrażenie zrobiła pocztówka, wysłana przez Felę z Kutna tuż przed śmiercią w komorze gazowej. Nie zabrakło oczywiście słynnego Muru Berlińskiego oraz wieży telewizyjnej (Berliner Fernsehturm) przy Aleksander Platz oraz słynnego berlińskiego kebaba:)

Czas wolny wypełniły spotkania, gry, itp. z uczniami ze szkół niemieckich, umożliwiające zacieśnianie więzi, konfrontację z odmiennymi kulturami i religiami, a dzięki nim poznanie nowego słownictwa i nowych zwrotów. Wieczorami, dzięki muzyce znikały bariery i wszyscy doskonale bawili się na dyskotece.

Zainteresowanym uczestnikom i uczestniczkom PNWM umożliwi odbycie indywidualnych praktyk zawodowych w Niemczech.

Dla uczniów to nie tylko szansa na rozwój szeregu kompetencji. To wspaniały czas spędzony wspólnie z rówieśnikami z całej Europy.