Wolontariat Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi z przyjemnością informuje, że w tym roku udało się zebrać na szlachetną paczkę kwotę 2069 zł. Suma ta pozwoliła na zorganizowanie paczek dla siedmiu uczniów naszej szkoły i ich rodzin. W związku z tym, w imieniu wolontariuszy ZSZ oraz obdarowanych uczniów i ich rodzin, składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli szlachetną paczkę, a w szczególności klasom :
2 tep z wychowawcą p. A Rabską-Ślufik
2 cp z wychowawcą p. M. Bober
1 tep z wychowawcą p. J. Karwan
3 tep z wychowawcą p. S. Golik
2 lop z wychowawcą p. K. Kusiakiem
3 lop z wychowawcą p. M. Galar
2 ap z wychowawcą p. D. Kowalską
4 tme z wychowawcą p. M. Wachowiakiem
4 tl z wychowawcą p. W. Surmą
2 b z wychowawcą p. A. Balińskim
1 c z wychowawcą p A. Bielecką - Wożniak
3 cp z wychowawcą p. J. Pacyną
1 b z wychowawcą p. D. Żołubak
5 tmp z wychowawcą p. M. Wrotnym
1 tip z wychowawcą p. S. Kaczmarskim
2 tlp z wychowawcą p. G. Kuflem
1 tmh z wychowawcą p. A. Durkalec
1 lpr z wychowawcą p. D. Kozłowską
1 d z wychowawcą p. K Jagucak
2 tip z wychowawcą p. A. Galarem
3 bp z wychowawcą p. M. Kubicz
4 tip z wychowawcą p. M. Tusińską
3 tip z wychowawcą p. D. Kubicz
2 tmp z wychowawcą p. P. Okręglickim
Pani D. Marciniak- Walczak, pani E. Judzińskiej, księżom M. Sucheckiemu i J. Góreckiemu, p. M Terembule, pracownikom administracji i biblioteki , sekretariatu szkolnego i uczniowskiego, Pani Wicedyrektor K. Jagucak i Pani M. Miarze- Stępień oraz Panu Dyrektorowi Z. Mularczykowi.
Wolontariat ZSZ