Szanowni Państwo,
dotyczy części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024 przeprowadzanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu (SIOEPKZ) –
uprzejmie informujemy, że w związku z problemem technicznym po stronie partnera technologicznego CKE, w maszynie ASE wyświetlanie liczby poprawnych odpowiedzi po zakończeniu egzaminu w części pisemnej może funkcjonować niepoprawnie.
Problem techniczny dotyczy wyłącznie sposobu wyświetlania wyników wstępnych na ekranie zdającego.
Wszystkie wyniki zdających będą przeliczone prawidłowo. Bardzo przepraszamy za tę niedogodność.
Z poważaniem
Zespół Informatyczny CKE