W dniu 22 maja 2024r. klasa 2 LO o profilu wojskowo - policyjnym wzięła udział w programie edukacyjno – obronnym „Edukacja z wojskiem” szkolenie przeprowadzili żołnierze z 10 BKPanc. w Świętoszowie.

W trakcie trzygodzinnego spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami cyberbezpieczeństwa, zasad alarmowania oraz łączności. Przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia z ratownictwa medycznego oraz ewakuacji. Uczestnicy spotkania zapoznali się również ogólnymi zasadami zarządzania bezpieczeństwem oraz obroną cywilną. Na zakończenie wszyscy otrzymali  stosowne certyfikaty.

Należy pochwalić zaangażowanie uczniów podczas prowadzonych zajęć, co zostało zauważone przez prowadzących zajęcia.

Program realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.