Wiadomość
(Kategoria: Różne)
Dodane przez szymon
poniedziałek 07 listopada 2022 - 13:11:39

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – Wrocław
Jako wiodąca uczelnia logistyczna w kraju, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od dwunastu lat jest organizatorem Olimpiady Logistycznej adresowanej do uczniów szkół średnich. Główną ideą olimpiady jest zwiększenie motywacji uczniów do dalszego kształcenia się na kierunku logistyka oraz pokazanie im, że przyszłość należy do branży TSL.I etap szkolny olimpiady odbył się 27 października 2022 r. W olimpiadzie uczestniczyło 22 uczniów klas logistycznych. Opiekunami byli: pani B.Bojczuk, pani M.Wielgusz-Rojek i pan G.Kufel.
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w MWSLiT we Wrocławiu została wpisana do wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, uprawniając laureatów i finalistów do zwolnienia z pisemnego egzaminu zawodowego i pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Źródło: Oficjalna strona Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi
( http://zszzlotoryja.pl/news.php?extend.2241 )