Be safe
E-book "Be safe!"
Pobierz i bądź bezpieczny!
Szkoła partnerska
Witaj
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]
Zamówienia publiczne
Plan postępowań przetargowych na rok 2022
Pobierz planxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 tysięcy euro :
1. Zakup środków czystości i materiałów chemicznych:
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

2. Zakup materiałów biurowych:
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

3. Zakup papieru ksero:
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZespół Szkół Zawodowych w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 tysięcy euro :
1. Zakup środków czystości i materiałów chemicznych:
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

2. Zakup materiałów biurowych i papierniczych:
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

3. Zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarki, płyt CD, DVD:
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAktualizacja planu postępowań przetargowych na rok 2021
Pobierz plan postępowań wersja 2

Pobierz plan postępowań wersja 3Plan postępowań przetargowych na rok 2021
Pobierz plan

Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych. Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi : Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z egzaminem UDT realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Sprawdź szczegóły ogłoszenia
. Zamówienie jest udzielane w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie Jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Osią Priorytetową 10 Edukacja, Działaniem 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Autor admin dnia czwartek 19 październik 2021 - 13:01:22 |Komentarze zablokowane |


Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych. Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi : Kurs spawacza MAG/MIG w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie złotoryjskim” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Sprawdź szczegóły ogłoszenia
. Zamówienie jest udzielane w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie Jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Osią Priorytetową 10 Edukacja, Działaniem 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Autor admin dnia czwartek 14 październik 2021 - 14:28:35 |Komentarze zablokowane |


Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych. Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych podwyższających kompetencję nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie złotoryjskim” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Sprawdź szczegóły ogłoszenia
. Zamówienie jest udzielane w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie Jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Osią Priorytetową 10 Edukacja, Działaniem 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Autor admin dnia poniedziałek 19 kwietnia 2021 - 08:45:41 |Komentarze zablokowane |

Informacja z otwarcia ofert


Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi potwierdzających nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie złotoryjskim” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Złotoryi Sprawdź szczegóły ogłoszenia<
Zamówienie jest udzielane w związku z realizacją projektu pn. „ Podniesienie Jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Osią Priorytetową 10 Edukacja, Działaniem 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Autor admin dnia piątek 19 marca 2021 - 09:21:05 |Komentarze zablokowane |

Informacja z otwarcia ofert


Zamawiający: Powiat Złotoryjski - Zespół Szkół Zawodowych ul. Wojska Polskiego 50 w Złotoryi zaprasza do złożenia oferty na : Przeprowadzenie egzaminu dla 10 uczestników szkolenia z zakresu tworzenia witryn internetowych oraz dostarczenia materiałów edukacyjnych na szkolenie z w/w zakresu, dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Złotoryi, w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie złotoryjskim”


Sprawdź szczegóły

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Autor admin dnia środa 10 marca 2021 - 12:05:12 |Komentarze zablokowane |Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.)- postępowanie poniżej 30 tysięcy euro.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności, Wejdź aby sprawdzić szczegóły<

Zamówienie jest udzielane w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Osią Priorytetową 10 Edukacja, Działaniem 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Autor admin dnia czwartek 10 grudnia 2020 - 11:15:32 |Komentarze zablokowane |


Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia oferty 01UMZSZ2020

- Informacja z otwarcia oferty 02UMZSZ2020

- Informacja z otwarcia oferty 03UMZSZ2020

- Informacja z otwarcia oferty 04UMZSZ2020


Informacja o wyborze oferty:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01UMZSZ2020

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 02UMZSZ2020

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03UMZSZ2020

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04UMZSZ2020
Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne pn.: „Organizacja i przeprowadzenie dwóch kursów prawa jazdy kat. B” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
Zamówienie jest udzielane w związku z realizacją projektu pn.: „ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z osią Priorytetową 10 Edukacja, Działaniem 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Autor admin dnia poniedziałek 28 grudnia 2020 - 10:38:09 |Komentarze zablokowane |


Sprawdzić szczegóły przetargu

Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert ZP.ZSZ.272.1.2020


Informacja o wyborze oferty:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.ZSZ.272.1.2020
Online
Gości: 2, Użytkowników: 1 ...
ChinaBeina przegląda event.php

Najwięcej online: 520
(Użytkowników: 0, Gości: 520) dnia 14 wrz : 21:21

Użytkowników: 6427
Najnowszy: Cyprian
e-dziennik
e-szkoła
Bierzemy udział w projektach

Podniesienie Jakości Kształcenia Zawodowego w Powiecie ZłotoryjskimStaże zagraniczne, projekty unijneWyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lider Projektu


Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu - Partner Projektu


Szkoła Kluczowych Kompetencji
Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski centralnej i południowo-zachodniej


Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku


Leonardo da Vinci ??Uczenie się przez całe życie?


Szkoła bez przemocy


Santander Bank Polska S.A.
Partner Strategiczny


Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego

Szkoła uczestniczy w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoCzytelnia multimedialna

Serwis ten oparty jest na systemie e107, który rozpowszechniany jest zgodnie z warunkami licencji GNU GPL.